„Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał…”